homer ilijada prijevod Free Ebooks PDF Download - Download and Read for Free

Search for Ebooks:

1 SADRŽAJ: 1. Predgovor...............................................................................................................................2 2. Uvod
Umjesto toga, Ilijada mi je bila točka ... maštovit i ohrabrujući. Homer bi bio ponosan na nju, izjavila je Joanna Trollope, ... prijevod: Gordana V. Popović ...

Homer potekao iz njihove zemlje, kao dokaz navodeći Homēridai, kako ih zovu, potomke njegove obitelji." ... 6 Prijevod preuzet iz: Mihail Bahtin 1989. O romanu.
2 Prijevod: Tomo Maretić ... 3 U Ilijadi Homer pri izradi Ahilejeva štita spominje Plejade, Hijade, Orion i ''Medvjeda, kog još zovu i Kola'' (Ilijada, 18, 485-489 ...
Homer o tome rječito pjeva na samom početku spjeva: Tko to od bogova vr ... 8 Homer, Ilijada, prijevod: Tomo Maretić(Zagreb: Matica hrvatska, 1987.), 5-7.