voedselpiramide in afrikaans Free Ebooks PDF Download - Download and Read for Free

Search for Ebooks:

Werkvel 14: Die voedselpiramide 9780636130425_LS03_Afr.indd 15 2011/10/11 2:26 PM. Afrikaans Maskew Miller Longman (Edms) Bpk. h.v. Forestrylaan en Loganweg,
Grane en graanprodukte is ‘n noodsaaklike deel van die voedselpiramide, veral vir ... Afrikaans gr 4 werkboek 1 - Boek.pdf Author: Uer Created Date:

voedselpiramide dien as riglyn vir die aantal daaglikse porsies wat jy uit elke groep benodig: Aanbevole porsiegroottes ’n Enkelporsie is gelyk aan:
Die voedselpiramide Kyk mooi na die prente wat onder elke afdeling is. Maak ‘n regmerk langs die prent as dit op die regte plek is.